נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנו

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנו" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' קנו.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנו

סימן קנו  אם מותר להסתפר מעובד כוכבים

 

סעיף ב  אסור לאיש להסתכל במראה, משום לא ילבש גבר אלא אם כן משום רפואה, כגון שחושש בעיניו, או שמספר עצמו, או אם מסתפר מן העובד כוכבים בינו לבינו. וכדי ליראות אדם חשוב, מותר לראות במראה. הגה וי"א הא דאסור לראות במראה היינו דוקא במקום דאין דרך לראות במראה רק נשים, ואית ביה משום לא ילבש גבר אבל במקום שדרך האנשים לראות ג"כ במראה, מותר. ואפילו במקום שנהגו להחמיר, אם עושה לרפואה (א) שמאיר עיניו, או שעושה להסיר הכתמים מפניו או נוצות מראשו, שרי, וכן נהגו. ועיין לקמן סימן קפ"ב.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) שמאיר עיניו. כותב הב"י בב"ה: כתב בארחות חיים [1] שהר"מ מתיר לראות במראה כשהוא מסתפר לעצמו כדי שלא יחתוך את עצמו, ואומרים שהרב [2] שהיו עיניו כואבות היה מכסה פניו בבגד חוץ מן העינים, ומסתכל במראה, עכ"ל. ולרפואה ודאי מותר.

 

 

 

[1] רבינו אהרן הכהן מלוניל ח"ב הל', עכו"ם סוסע' ו.

[2] בארחות חיים שם כתוב שהשר משנץ היה נוהג כשהיו עיניו כואבות וכו'.

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.