נשמת אברהם / יורה דעה סימן רלו

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן רלו" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' רלו.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רלו

הלכות שבועות

 

סימן רלו  מה היא שבועת ביטוי ושבועת שוא

 

סעיף ד  נשבע לשנות את הידוע לאדם, כגון על איש שהוא אשה או על אשה שהוא איש, חייב משום שבועת שוא. וכן אם נשבע לאמת האמת על דבר שהוא ידוע לכל, כגון על שנים שהם שנים וכיוצא בו, או על דבר שאי אפשר לעשותו, כגון (א) שלא אישן ג' ימים, או שנשבע (ב) שלא יאכל ז' ימים, או שנשבע שלא יאכל מכל פירות שבעולם, הוי שבועת שוא ומלקין אותו, וישן לאלתר ואוכל לאלתר. הגה נשבע סתם שלא ישן ושלא יאכל, הוי כאילו נשבע שלא יעשה לעולם, והוי שבועת שוא.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) שלא אישן ג' ימים. עיין בנחמיה [1] וברש"י שם שכותב: נמצא שלא היו ישנים כלום, ע"כ. ואולי צ"ל כולם.

                    (ב) שלא יאכל ז' ימים. כותב הגליון מהרש"א: להרמב"ם זו כמו שלא אישן ג' ימים, ולהר"ן שאני הכא דאפשר לו דלא יאכל וימות וראוי שלא לאכול עד יסתכן ותדחה שבועתו, אבל הטעם דהוי נשבע לבטל המצוה דמוזהר שלא להמית, אף דנשבע לחבול חל, היינו כיון דזה רק ממדרשא, עכ"ל. ועיין לקמן סי' רלח סע' ב, דשתייה בכלל אכילה, ועיין באור שמח [2].

 

 

[1] ד, טז.

[2] הל' שבועות פ"ה ה"כ.

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.