נשמת אברהם / יורה דעה סימן רמד

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן רמד" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' רמד.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רמד

הלכות כבוד תלמיד חכם

 

סימן רמד  קימה והידור בפני חכם אפילו אינו רבו

 

סעיף א  מצות עשה (א) לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא יניק וחכים, ואפילו אינו רבו, (רק שהוא גדול ממנו וראוי ללמוד ממנו). וכן מצוה לקום מפני שיבה, דהיינו בן שבעים שנה (אפילו הוא עם הארץ, ובלבד שלא יהיה רשע).

 

נשמת אברהם

 

                    (א) לקום מפני כל חכם. כותב הגר"ע יוסף שליט"א [1] להוכיח מהר"ן [2], התורת חיים [3] והאורים ותומים [4] שהעומד מפני תלמיד חכם באוטובוס אינו יכול לחזור דלשבת במקומו ולהשאיר את התלמיד חכם עומד, אלא עליו לתת לו לשבת במקומו ורק אם הת"ח מחל על כבודו כבודו מחול ויכול לחזור ולשבת במקומו, ועיין גם בשו"ת הר צבי [5] ובשו"ת שבט הלוי [6], עכ"ד. ועיין בספר נחל קדומים להגאון חיד"א [7] שכותב: מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, כלומר כשתראה אדם זקן מאד עומד והוא מיצר מאד בעמידתו ואתה יושב, תקום ותושיבהו במקומך. והדרת פני זקן, שאם אינו זקן כל כך תהדר אותו ותאמר לו אם תרצה לשבת במקומי, ורז"ל אמרו, הביאו הרב עיר וקדיש בס' חרדים, דהרגיל לקום מפני שיבה, זוכה לירא את ד', דכתיב מפני שיבה תקום ויראת מחלקיך, עכ"ל. וכותב הגר"ע יוסף שליט"א [8] שאם היה היושב חולה שאינו יכול להשאר עומד, אינו צריך ליתן להת"ח את מקומו, דאונס רחמנא פטריה. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: אבל מ"מ צריך לקיים מצות קימה, דכיון שלענין זה הוא ככל אדם בריא, ה"ז חשיב קימה שיש בה הידור.

 

 

 

[1] שו"ת יביע אומר ח"ו סי כב.

[2] רפ"ד דשבועות, מובא גם בכ"מ הל' סנהדרין פכ"א ה"ב

[3] שבועות ל ע"ב.

[4] סי' ט אורים ס"ק י.

[5] או"ח ח"א סי' קז סי' ב.

[6] יו"ד סי' קיד.

[7] פ' קדושים סי' לב.

[8] שו"ת יביע אומר שם במפתחות.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.