נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רסד (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן רסד (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' רסד.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן רסד (עדכון)

סימן רסד  מי ראוי למול ובמה מלין וכיצד מלין

 

סעיף ג כיצד מלין, חותכין את הערלה, כל העור החופה העטרה, עד שתתגלה העטרה, ואח"כ פורעין את הקרום הרך שלמטה מהעור, בצפורן, ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה, ואח"כ (א) מוצצין המילה עד שיצא הדם מהמקומות הרחוקים, כדי שלא יבא לידי סכנה. וכל מוהל שאינו מוצץ, מעבירין אותו. ואחר שמצץ נותן עליה אספלנית או רטיה או אבק סמים העוצרים הדם. הגה ויהיה נזהר, אם יש לאספלנית שפה, שיהפכנו לחוץ ולא לפנים, שלא לדבק במכה ויבא לידי סכנה.

 

נשמת אברהם

                               

                (א) מוצצין המילה. ראה מה שכתבנו בנשמת אברהם [1] לגבי מציצה ע"י זכוכית כשקיים חשש של הדבקה של התינוק או של המוהל. וראה שם [2] מחלוקת הפוסקים אם המציצה היא לשם מצוה או לשם רפואה.

                ולגבי מחלת האיידס (ראה לקמן אהע"ז סי' ב ס"ק א) אמנם לא ידוע עד היום על אף מקרה שהוכח של הדבקת מוהל מתינוק נגוע, אך הייתי נוכח כשהגרש"ז אויערבאך שליט"א פסק למוהל מארה"ב שמותר לו, במקום חשש, להשתמש בכלי זכוכית כדי לקיים מציצה בפה.

 

[1] כרך ב יו"ד סי' רסד ס"ק ה.

[2] כרך ב יו"ד סי' רסג ס"ק ח, ד"ה ואם צריך.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.