נשמת אברהם / יורה דעה סימן שמט (עדכון שני)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שמט (עדכון שני)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שמט.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שמט (עדכון שני)

הלכות אבלות

 

סימן שמט  איסור הנאה במת ובתכריכיו

 

סעיף א  מת, בין (א) עובד כוכבים בין ישראל, תכריכיו אסורים בהנאה ודוקא שהזמינם לצרכו ונתנם עליו, אבל בהזמנה לבד, אפילו עשאם לצרכו לאחר שמת, לא נאסרו, דהזמנה לאו מלתא. וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך בתחלה, עדיין לא נאסרו.

 

נשמת אברהם

 

            (א) עובד כוכבים. ראה בנשמת אברהם [1] שהבאתי מחלוקת ראשונים ואחרונים לגבי הנאה ממת עכו"ם. ומה הדין לגבי ניוול המת? אשה שאביה נכרי מת במקום שאינם קוברים רק שורפים, האם היא חייבת להוציא כספים כדי להעבירו למקום שקוברים [2]? ולכאורה ממעשה של תלמידיו של ר' ישמעאל [3] נראה להדיא שניוול המת מותר בעכו"ם אך עיין בנשמת אברהם [4] מה שכתבתי על זה. ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין היא חייבת כי אין זה נקרא ניוול אצלם ועוד, אמנם יש איסור ניוול עכו"ם אך אם זה לצורך – מותר [וכפי שכתב לי לגבי הנאה ממת עכו"ם [5]].

 

[1] כרך ב חיו"ד סי' שמט ס"ק א (עמ' רן).

[2] אין כאן משום כיבוד אב משל אב כי אם יש כאן איסור ניוול, האיסור היא מן התורה ולא שייך לדין

                של כיבוד אב- ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

[3] בכורות מה ע"א.

[4] שם עמ' רנד.

[5] נשמת אברהם שם.

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.