נשמת אברהם / יורה דעה סימן שסט (עדכון)

, "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שסט (עדכון)" נשמת אברהם – יורה דעה, עמ' שסט.

נשמת אברהם / יורה דעה סימן שסט (עדכון)

סימן שסט  על איזה טומאה הכהן מוזהר

 

סעיף א  הכהן מוזהר שלא ליטמא במת, ולא לכל טומאות הפורשות ממנו, ולא לגולל, ולא לדופק, ולא (א) לאבר מן החי שאין בו כדי להעלות ארוכה אם היה מחובר, ולא לאילן המיסך על הארץ וענפיו מובדלים זה מזה וטומאה תחת אחד מהן ואין ידוע תחת איזה, או אבנים היוצאים מהגדר וטומאה תחת אחד מהם ואין ידוע תחת איזה, וכן שדה שנחרש בו קבר ואין ידוע מקומו וכל ארץ העמים, אסור לכהן ליטמא בהן. הגה יש אומרים דכהנים אסורים ליטמא לחרב שנטמא במת, ויש מקילין, וכן נהגו להקל ואין נזהרין מזה.

 

נשמת אברהם

 

                (א) לאבר מן החי. בניתוחים אורתופדיים קורה שמוציאים חלקי עצמות מהחולה, למשל כשמרכיבים לו אבר מלאכותי (פרותיזה) במקום. ניתן לשמור עצם זו ב"בנק" ולהשתמש בה לאחר מכן עבור חולה אחר הזקוק לה.

                ועיין מה שכתבנו בנשמת אברהם [1] דאין חיוב קבורה באבר מן החי (רק מכח מנהג משום טומאת כהן) וממילא אין איסור הנאה דאם לא כן היה חיוב קבורה. וכל שכן בעצם ללא בשר וגידים שאינה נקראת "אבר" שגם אינה מטמאת, וכלשון הרמב"ם [2]: עצם בלא בשר הפורש מן החי טהור, עכ"ל. ולכן נראה שיהיה מותר לשמור חתיכת עצם הנלקחת ממילא מחולה בחיים, לשם שמירה עד שיוכל להשתמש בה בחולה אחר, והסכים אתי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

 

 

[1] כרך ב יו"ד סי' שסב ס"ק א (עמ' רסז).

[2] פ"ב מהל' טומאת מת ה"ג.

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.