נשמת אברהם / חושן משפט סימן צו

, "נשמת אברהם / חושן משפט סימן צו" נשמת אברהם – חושן משפט, עמ' צו.

נשמת אברהם / חושן משפט סימן צו

הלכות טוען ונטען

 

סימן צו  חרש שוטה וקטן איזה שבועה נשבעים וגם אשת איש

 

סעיף ה  (א) החרש והשוטה, אין נזקקין להם לכל טענה, לא לטענתם על אחרים ולא לטענת אחרים עליהם, לא לשבועה קלה, ואין צריך לומר שבועה חמורה או תשלומין. אבל הסומא, הרי הוא כבריא לכל דבר בענינים אלו, ונשבע כל מיני שבועות, ונשבעים על טענתו. ויש מי שכתב שדין החרש כדין כקטן, אבל השוטה, אפילו נתרפא והודה, אינו חייב לשלם. ואפילו אם הלוהו בעדים, שאבידה מדעת היא ואין צריך לומר שאין משביעין אותו לכשיתרפא (והסברא האחרונה נראה לי עיקר).

 

נשמת אברהם

 

                (א) החרש. כותב הנתיבות [1]: ואלם הוא כפקח, ע"כ. וכן מובא בפ"ת [2]בשם השו"ת שבות יעקב ח"א סי' קנז. וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: אולם הקצוה"ח סובר דכמו שהנשבע בעצמו בכתב לא חשיב שבועה, ה"ה נמי כשהאילם מושבע מאחרים והוא כופר בכתב, אע"ג דודאי חשיב כפירה גמורה, מ"מ שבועה מיהו לא הוה. עכ"ל.

 

[1] ס"ק ט.

[2] ס"ק א.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.