נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / חושן משפט סימן קעה

, "נשמת אברהם / חושן משפט סימן קעה" נשמת אברהם – חושן משפט, עמ' קעה.

נשמת אברהם / חושן משפט סימן קעה

הלכות מצרנות

 

סימן קעה  אחין שרצו לחלק וכל דיני דבר מצרא

 

סעיף לד  היה בן המצר במדינה אחרת, או חולה או קטן, ואחר זמן הבריא החולה או הגדיל הקטן ובא ההולך, אינו יכול לסלקו, שאם אתה אומר כן אין אדם יכול למכור קרקעיתו, שיאמר הקונה לאחר כמה שנים תצא מידי. הגה וי"א דמ"מ לכתחלה ילך המוכר לפני ב"ד שיודיעו לאוהבי או קרובי המצרן אם רוצה לקנות .

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.