נשמת אברהם / אבן העזר סימן נ

, "נשמת אברהם / אבן העזר סימן נ" נשמת אברהם – אבן העזר, עמ' נ.

נשמת אברהם / אבן העזר סימן נ

סימן נ  מתי חוזרין הקדושין והסבלונות ודיני קנסות

 

סעיף ה  ראובן שידך בתו לשמעון בקנין ושבועה והשלישו שטרות, ואחר כך אירע שהמירה אחות המשודכת, יכול שמעון לחזור בו ופטור מהקנין ומהשבועה ומחיוב השטר (דהיינו הקנסות שעשו ביניהם), ואם החזיר השליש השטר למשודכת, לא עשה כלום. וה"ה אם (א) נשתטית המשודכת, שיוכל המשודך לחזור בו,  וכן אם קלקל המשודך מעשיו, יכולה המשודכת לחזור בה ופטורה מהקנין ומהשבועה ומחיוב השטר. ואם החזיר השליש השטר למשודך, לא עשה כלום. הגה ויש אומרים דכל זה קודם ארוסין, אבל אחר ארוסין נסתחפה שדהו. ועיין בי"ד סי' רכ"ח סעיף מ"ג וסי' רל"ב שם סעיף ט"ז.

 

נשמת אברהם

 

                                (א) נשתטית המשודכת. עיין באוצה"פ [1] רשימה של מחלות ומומים שדנו בהם הפוסקים אי הוו סיבה לבטל השדוכים. ועיין בערוה"ש [2] שכותב: וכן אם אחד מהם נעשה חולה דפשיטא דאדעתא דהכי לא נתרצו. וכן לגבי מום הוא כותב[3]: ופשיטא שאם המשודך נעשה בעל מום שיכולה המשודכת לחזור בה וכן להיפך, עכ"ל.

 

 

[1] דף צד ע"ב.

[2] סע' לה.

[3] סע' לו.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.