נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Self-Sacrifice and Autonomy: Can a Woman Be Forced to Undergo a Cesarean Section in Order to Save the Life of the Fetus?

Jotkowitz, Alan . "Self-Sacrifice and Autonomy: Can a Woman Be Forced to Undergo a Cesarean Section in Order to Save the Life of the Fetus?" JME 8.2, 2016, עמ' 17-22.