נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Bioethics of Responsa: The Writings of Rabbi Moshe Feinstein

Jotkowitz, Alan , ובנימין גזונדהייט. "The Bioethics of Responsa: The Writings of Rabbi Moshe Feinstein" JME BOOK III, 2011, עמ' 289-294.