נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Dying Patient Law, 2005

הכנסת, . "The Dying Patient Law, 2005" JME BOOK III, 2011, עמ' 366-404.