נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Halachic Basis of “The Dying Patient Law”

שטינברג, אברהם. "The Halachic Basis of “The Dying Patient Law”" JME BOOK III, 2011, עמ' 405-424.