נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

"The Powerful Drug": Opium and its Derivatives in Medieval and Modern Medicine in the Light of Jewish Literature

שמש, אברהם. ""The Powerful Drug": Opium and its Derivatives in Medieval and Modern Medicine in the Light of Jewish Literature" JME 7,1, 2009, עמ' 61-70.