נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Terminally Ill Patient

שטינברג, אברהם. "The Terminally Ill Patient" JME BOOK II, 2005, עמ' 321-342.