נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

The Use of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) in Demented Patients: A Halachic View

שטינברג, אברהם. "The Use of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) in Demented Patients: A Halachic View" JME BOOK III, 2011, עמ' 362-365.