נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Therapeutic Bathing in Rabbinic Literature: Halachic Issues and their Background in History and Realia

שמש, אברהם. "Therapeutic Bathing in Rabbinic Literature: Halachic Issues and their Background in History and Realia" JME 7.2, 2010, עמ' 57-67.