נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

With Regard to the Metzitza b’Peh Controversy (Editor's Summary)

גליק, שמעון, וארתור אידלמן. "With Regard to the Metzitza b’Peh Controversy (Editor's Summary)" JME 8.1, 2011, עמ' 40-42.