גילוח הצואר בתער - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

גילוח הצואר בתער

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב גבריאל טולדאנו

שאלה:

בס"ד


רציתי לשאול האם מותר לגבר לגלח את בתער את אזור הצאוור ואם כן מהם הגבולות?

אציין שהגילוח במכונה באזור זה הוא קשה וגורם לפצעים.


תודה רבה.

תשובה:

שולחן ערוך יורה דעה סימן קפא סעיף יא:

"פאות הזקן הם ה', ורבו בכם הדעות, לפיכך ירא שמים יצא את כולם ולא יעביר תער על כל זקנו כלל"

רמ"א: ואפילו תחת הגרון (ב"י בשם אגרת ר"י וסמ"ג).

מהדין מה שמתחת לגרון (גרגרת) לא נחשב פאת זקן משום שלא נראה "פאה" כלל, ולכן מותר בהשחתה, ובגילוח בתער. וזהו פסק השו"ע ומ"מ כתבו הראשונים שאסור מדרבנן אף מתחת הגרון. וזהו המקור לדברי הרמ"א.

ונאמרו בזה כמה טעמים: לפי שלפעמים הוא מושך העור של הפאה כלפי מטה ויש חשש להשחתה. טעם נוסף מובא בשם ר' יונה שדומה לתיקון נשים ויש בזה חשש "שלא ילבש" ויעוין בביאור הגר"א שדחה טעם זה.

להלכה בודאי צריך להחמיר כדעת הרמ"א ואפי' בצוואר מתחת לגרון (גרגרת) ואם יש צער גדול יש מקום להקל מתחת לגרון כדעת השו"ע כי במקום צערא לא גזור רבנן. ויש להקפיד בזמן הגלוח שלא למשוך את העור.

אבל בודאי בגרון עצמו ומעל הגרון אסור מדינא ואין מקום להקל בזה כלל.

שאלות נוספות

הוצאת זרע לבטלה

PDF Button אני בן 31 רווק, לפני מספר שנים זכיתי להתקרב ליהדות ולבורא אבל יש הרבה בעיות בדרך ואחת מהן בעיה שחשבתי עליה לפני כשנה

קרא עוד »
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן