טבילה ללא הרטבת הראש מסיבות רפואיות

שתפו:

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

ב"ה

שאלה שנשאלתי אודה לתשובתכם

לארוסתי יש בעיה בריאותית (נקב בעור התוף) המונעת ממנה להרטיב את אזור האוזן. אין (וחיפשנו הרבה) שום אפשרות טכנית ורפואית (אטמים, צמר גפן וכד') למנוע כניסת מים לאוזן. יש בידנו אישור רופא המתאר את מצבה ואוסר עליה מבחינה בריאותית להכניס את הראש מתחת למים. בכדי להסביר את חומרת הבעיה אציין שארוסתי חופפת את ראשה בכיור תוך הפיכת ראשה כך שמים לא יכנסו לאוזניה.

מה הפתרון ההלכתי לבעיה זאת? נודה לך על קבלת תשובה במהרה מכיוון שמועד החתונה קרב ובא.

תודה,

תשובה:

א. מדובר בשאלה די מצויה שנדונה בספרות הרפואית הלכתית.

מן הראוי לפנות לאנשי המקצוע העוסקים בנושא יום יום.

לכן, אנא פנו בדחיפות לגורמים הבאים:

1. דר' ישראל ברמה, מומחה לרפואת אף אוזן גרון, טל' 02-6514078.

2. הרב יחיאל מיכל שטרן, טל' 02-9973266.

3. מכון פוע"ה טל' 02-6515050.

נשמח אם תדווחו לנו על הפתרונות שהוצעו על ידי הגורמים הנ"ל, או על כל בעיה שתתעורר.

ב. ברמה התיאורטית על דיני חציצה בטבילה בבעיות אוזנים ראו גם בנשמת אברהם חלק ב' – יורה דעה ס' קצח ס"ק יב' פסקה 7.

https://www.medethics.org.il/articles/NA/NishmatAvraham.YD.198.asp

"7. אוזן. אם אמרו לה הרופאים שצריכה שיהיה לה תמיד צמר גפן תחוב באזנה, תדחק צמר גפן בעומק שלא יכסה את החלק הנראה של האוזן (ואפילו שיש חוט יוצא מהצמר גפן כדי שיהיה קל להוציאה), ואז מותר לה לטבול 135. ואם אמרו לה רק שאסור שמים יבואו לאוזן בפנים, גם מותרת לשים צמר גפן שם בשעת טבילתה 136. וכותבים השו"ת חלקת יואב 137 .וההר צבי 138 שבכל אופן, בשבוע לפני הטבילה, תתרגל שיהא תמיד צמר גפן בתוך אוזנה ואז יהיה עבורה בבחינת דבר שאינו

מקפיד 139. אך עיין בבן איש חי 140 שכותב שלהכניס צמר גפן באוזנה הוי חציצה, אלא תעשה באופן שכתב הרב שיבת ציון, דהיינו שחברתה תכניס את האצבע שלה במים ואז תכניס אותה לתוך אוזנה בשעת הטבילה (עיין לעיל סע' ח). וכן כתבו המהר"ש ענגיל 141 והמהר"י שטייף 142. ועיין בשו"ת אב"נ 143 ובדברינו לעיל סע' ח.

וכתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א : אפשר גם להכניס צמר גפן לא מהודק תוך האוזן ולהוציאו בזריזות תיכף ומיד לאחר הטבילה טרם שהמים יספיקו להגיע לבשר האוזן. ומ"מ חשיב כראוי לביאת מים הואיל והמים יכולים עכ"פ לעבור לבשר גם דרך הצמר גפן.

135) דרכ"ת ס"ק י; שו"ת מהרש"ם ח"א סי' ז: שו"ת אג"מ יו"ד ח"א סי' צח-קג; שו"ת

דובב מישרים ח"א סי' עא; שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' קלח ו-קלט; שו"ת

אמרי יושר ח"א סי' קצה, קצז וח"ב סי' פב.

136) שו"ת אמרי יושר שם; שו"ת מלמד להועיל ח"ב סי' ע.

137) ח"א סי' ל.

138) יו"ד סי' קע.

139) וא"ל הגרש"ז אויערבאך שליט"א דזה מדובר כשהצמר גפן תחוב היטב ואין ראוי לביאת מים.

140) שנה ב פ' שמיני סע' י ושו"ת רב פעלים ח"ב סי' כז.

141) ח"ב סי' סח.

142) סי' מו.

143) סי' רסב."

להדפסה

שאלות נוספות

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.