טיפול בגופות במהלך דיסקציות

שתפו:

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

שלום כבוד הרב,


אני סטודנטית לרפואה,

במהלך לימודינו- יש דיסקציות בהן אני צופה, ורציתי לשאול לגבי קבורת הדם.

כאשר חותכים איברים שונים ויוצאים חלקים קטנים מהם אנו מניחים אותם בפח מיוחד לגופה המסויימת והם ייקברו עם הגופה בסוף השנה.


שאלתי היא לגבי הדם הקרוש שנותר בגופה- אומנם לא רב, כי את רוב הדם ניקזו לפני תחילת לימודינו-לא יודעת איפה הוא עכשיו.

אבל לעיתים יש נוזלי גוף מעורבים במעט דם- ואנו שואבין אותם בעזרת מכשיר סקשן כללי(ששייך לכל הגופות) למיכל משוטף ולא קוברים את זה.

השאלה עלתה ביתר חריפות בעת דיסקציית הלב- בה הוצאנו דם קרוש רב לתוך כלי עם מים שנוקז לכיור…

האם ישנה חובת קבורה על הדם???

כיצד היית ממליץ לנהוג?

תשובה:

א. ראו מה שהובא באנציקלופדיה ההלכתית רפואית ערך "דם"

"בדין קבורת דם המת, יש כמה חילוקים – דם שיצא מחיים, אפילו קרוב מאד ליציאת הנשמה, ובשעת יציאת הנשמה פסק הדימום, אינו חייב בקבורה אפילו מדרבנן [131]; דם שיצא בשעת יציאת נשמה, ויש חשש שנבלע בו רביעית מדם הנפש, חייב בקבורה [132], וכן קוברים עמו את העפר הסמוך לו שנבלע בו הדם, וכן קוברים עמו בגדיו ומנעליו, אם יש לחוש שמא נבלע בהם דם הנפש, כגון בישראל שנמצא הרוג, וכל זה דווקא בגדים שהוא לבוש בהם, אבל אם ניתז מן הדם על שאר בגדים שאינו לבוש בהם, אין צריכים קבורה [133]; ודם שיצא לאחר מיתה, גם אם ודאי שלא יצא בשעת יציאת הנפש, חייב בקבורה מדרבנן [134]. דם המטפטף מן ההרוג, או מן היולדת, או ממי שמת בזמן ניתוח, בדרך נשיאתו – אין צריך לאסוף הדם לקוברו [135]. חולה שמת לאחר הניתוח בו ביום, וטרם הפשיטו מעליו את הסדינים המגואלים בדם, אם ברור שמת מחמת שטף דם, יש מי שכתב שאין לחוש לאותם הדמים שעל הבגדים, ומותר לפושטם מעליו ולטהרו ולהלבישו תכריכים [136], ויש מי שחלק עליו [137]. דם אינו מחמיץ [138]."

מקורות:

[131] ראה בשו"ת שבט הלוי, ח"ה, סי' קעט; [132] ראה שו"ע, יו"ד שסד ד, ובש"ך שם, סקי"א; [133] חכמת אדם קנז י; [134] שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קיב; [135] גשר החיים, ח"א פי"א, סע' ה-ז. וראה שם בדיני דם היולדת שמתה, וראה עוד בדינים אלו בשו"ת ציץ אליעזר, חי"א סי' ע; [136] שו"ת ציץ אליעזר, שם; [137] הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם, חיו"ד, סי' שסד אות א. וראה עוד בשו"ת שבט הלוי, ח"ה, סי' קעט; [138] מאירי, פסחים לט ב; ב"י, או"ח סי' תסו; רמ"א, או"ח תסו ה. ועי' ח"י סי' תסו סקי"ד; [139] פרטי דיני כיסוי דם ראה בחולין, פ"ו; רמב"ם, שחיטה פי"ד; טושו"ע, יו"ד סי' כח.

ב. כדאי לעיין גם בציץ אליעזר חלק יא, סימן ע'.

ג. לאור האמור שם אין עלייך חובה לדאוג לקבורת הדם שנשאב בסקשן מהגופה.

להדפסה

שאלות נוספות

שז"ל

בס"ד שלום! קצת לא נעים לי לשאול אבל זה עדיף מאשר להמשיך לחטוא ואין לי ברירה אחרת. קראתי באחת השאלות שמשהו אמר שיש מקום שעל

קרא עוד »

עקרות דתית

אני בת 39 מנסה להרות.חולת קרוהן עם פיסטולה רקטווגינלית. הביוץ שלי מופיע בשבעה ימים נקיים.לקחתי כדורים שהיו צריכים לדחות הביוץ אך הם רק שיבשו את

קרא עוד »

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.