נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מתי מתחיל ומסתיים צום לאדם הטס בין מדינות

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

יהרדי טס ביום צום מארה"ב לישראל לפי איזה יום צריך לצום, ישראל או ארה"ב (בגלל הבדלי השעות ומיקום האדם בכדור הארץ)

תשובה:

צום שהחל במקום אחד לפי שקיעת החמה או עלות השחר המקומי, אמור להסתיים עבור הצם בצאת הכוכבים של מקומו החדש.

לכן הצם מארה"ב לישראל מתקצר לו הצום בכשבע שעות, והטס מישראל לארה"ב מתארך לו הצום הכשבע שעות.

שאלה הצריכה בירור פרטני היא כאשר במהלך הטיסה מגיע צאת הכוכבים לנוסעי המטוס.

אם גם במקומם באויר הגיע צאת הכוכבים, הרי שהצום הסתיים.

לעומת זאת אם על פני הקרקע שמעליה הם טסים כבר הגיע צאת הכוכבים, אבל בגובה הטיסה עדין לא – זו שאלה פתוחה הדורשת פסיקה אישית בכל מקרה.

[print_link]

שאלות נוספות