נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תאומים סיאמיים בהלכה

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

האם לתאומים סייאמים יש 2 נשמות או נשמה אחת?

ומה יחס הלכה לתאומים סייאמים?

תודה!

תשובה:

תשובה מעודכנת:

באופן עקרוני, פרוייקט השו"ת של המכון לא נועד להכין עבודות עבור תלמידים וסטודנטים. עיקר מטרות הפרוייקט היא :

א. לסייע לאנשים השואלים או הנשאלים שאלה רפואית-הלכתית מעשית.

ב. לסייע ללומדים הנתקלים בשאלה הלכתית-רפאית עיונית.

ג. לסייע לכותבי עבודות על ידי הפנייתם למקורות מתאימים.

חומר לעבודות ניתן למצוא במרכז המידע של המכון באינטרנט, תוך שימוש במנוע החיפוש:

בנוסף הקמנו פורום משתתפים מיוחד לכותבי עבודות


לשאלתכן ראו:

1. אנציקלופדיה הלכתית רפואית כרך אחרון ערך תאומים, ערך משנה תאומי סיאם, ובמקורות המובאים שם.

2. נשמת אברהם כרך א', חלק אורח חיים, סי' כז. כרך ב', חלק יורה דעה סי' שה. כרך ג' חלק אבן העזר סימן א'.

3. ראי בספר

Jewish Medical Ethics Vol II The Surgery: An Agonizing Choice, by Donald C. Drake (The Philadelphia Inquirer) pp. 414 – 399

So One May Live byRabbi Moshe D. Tendler, Ph.D. 421 – 415 Siamese Twins: Rav Feinstein’s Ruling and the Subsequent Controversy by Rabbi Mordechai Halperin, M.D. pp. 426 – 422

4. שאלה ותשובה קודמות מפרויקט השו"ת של מכון שלזינגר


לגבי שאלת הנשמות– אחת או שתים; קצת קשה לענות, בעיקר כי אין לנו כלים להגדרה מלאה של מושג הנשמה. משום כך רק ראיות ברורות יכולות לסייע בתשובה לשאלה זו.

מאידך ניתן להביא ראיות סותרות כתשובות לשאלתך:

למשל, מהמדרש (בית המדרש- יעלניק – ד') אודות חלוקת הירושה בין אחים כשלאחד מהם היו שני ראשים, משמע בבירור שמדובר בזהות [נשמה?] של אדם יחיד ולא של שנים.

לעומת זאת מפסק הרא"ש לענין פדיון הבן שמביא הרב טולדנו שליט"א להלן, משמע שמדובר בשנים..


תוספת הרב גבריאל טולדאנו:

בנוגע לשאלה א'- האם לתאומים סיאמיים יש ב' נשמות או נשמה אחת, נראה להביא ראיה מהטור בהלכות פדיון הבן שהביא בשם אביו הרא"ש על תינוק עם ב' ראשים שחייב בעשרה סלעים. מוכח מכאן שתאומים סיאמיים נחשבים כב' אנשים וכל אחד יש לו נשמה נפרדת, דאם היה להם נשמה אחת מדוע צריך עשרה סלעים, היה מספיק לתת רק חמישה סלעים. ויתרה מכך, אף על פי שיש להם ב' נשמות ונחשבים כב' אנשים, על כל פנים רואים ששניהם חייבים בפדיון ולשניהם יש שם של בכור. ולא מחשבינן כב' אנשים נפרדים שיצאו אחד אחרי השני, דאם כן מדוע שניהם חייבים בפדיון בתורת ודאי? אלא על כרחינו שאפילו שהם ב' אנשים על כל פנים נחשבים שיצאו ביחד כיון שמחוברים ודבוקים זה לזה.

לגבי השאלה השניה- מצינו מחלוקת בראשונים אם תאומים סיאמיים נחשבים כטריפה, משום ש"כל יתר כנטול דמי" או שכל זה נאמר דווקא בבהמה ולא באדם. גם אם נחשיבם כ"טריפה" הרי הוא חי לכל דבריו וחייב בכל המצוות של התורה ומצטרף למנין ולכל דבר שבקדושה.

וראו עוד בשו"ת חכם צבי סי' ע"ז.

וע"ע באנצקלופדיה תלמודית ערך 'טריפה' (אדם) סימן ד, ובמאמרו של ד"ר יעקב רבינזון 'טריפה באדם'. כמו"כ רקע לגבי המונח 'תאומים סיאמים', ע"ע בערך 'תאומים' באנצקלופדיה ההלכתית-רפואית (בסוף הערך שם מוזכר המקור למונח).

[print_link]

שאלות נוספות

יום כיפור

שלום, אני סובל מבעיה של שפיכה מהירה ולכן לעיתים קרובות כתוצאה מחלומות אני רואה זרע. אני ממש חושש מראיית קרי בליל יום כיפור בגלל הבעיה

קרא עוד »

תרופות בפסח

שלום רב. אמא שלי שואלת אם מותר לה לקחת את 2 התרופות האלה בפסח? 1) לנטון (LANTON), זו תרופה שמכילה חומר שנקרא LANSOPRAZOLE 2) Detrusitol

קרא עוד »