נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מזון לפגים בפסח (תשס"ט)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

לכבוד הרבנים המשיבים הנכבדים,

אנו הורים לתאומים, שנולדו פגים בשבוע 32. כיום התאומים כבני 4 חודשים בקירוב.

בעת השחרור מהפגייה הונחנו להוסיף לחלב האם תוסף HMF או לחילופין תזונה של חצי חלב אם וחצי תחליף חלב מיוחד לפגים (הסיבה הייתה עקב רמה גבוהה של אלקליין פוספט).

בנוסף אצל הבן, אובחן רפלוקס ולכן הומלץ לו על תחליף חלב מיוחד וסמיך יותר, תרופה נגד חומציות לפני האוכל (זנטק) ולאחר האוכל מעין ג'לי סמיך (אג'יקל). בנוסף כאשר אנו נותנים לו חלב אם, נאמר לנו להסמיך אותו באמצעות קורנפלור.

לסיכום התזונה של התינוקות הנה :

הבן ניזון ממטרנה רפואית בשם אנפמיל – enfamil וכן התרופות:

1. זנטק – ZANTAC בסירופ

2. אלג'קל Algical KID. לחלב אם אנחנו מוסיפים קורנפלור.

הבת ניזונת ממטרנה מיוחדת לפגים – מטרנה סנסיטיב.

לכל המוצרים האלו אין הכשר לפסח. יש כדור זנטק כשר לפסח, אבל אין סירופ לילדים לפסח.

התייעצנו עם רופא הילדים, שידוע בשכונה כאדם דתי וירא שמיים והוא המליץ להמשיך בתזונה כרגיל.

איננו יודעים האם יש בנ"ל חמץ או מה היחס בין רכיבי החמץ לשאר הרכיבים. יצויין כי בתרופות יש מרכיבי טעם.

שאלותי:

א. האם ניתן להמשיך בתזונה כרגיל?

ב. האם יש צורך בקניית בקבוקים וכלים חדשים?

ג. האם לאחר הפסח האם אנחנו יכולים להשתמש במטרנות ובתרופות שהשתמשנו בהם בפסח (וודאי שאי אפשר למכור אותם).

נשמח לשמוע את התייסותכם.

תשובה:

תשובות

א. על פי ההלכה אתם חייבים להמשיך בתזונה הרגילה של הפגים. חשוב לדעת כי מדובר במצב המוגדר כפיקוח נפש, לכן גם אם לא היה מדובר בתינוקות הפטורים עדיין מן המצוות היה מותר להם אפילו חמץ בפסח, כל שכן כשמדובר בפגים.

ב. מעיקר הדין במצב המתואר אין צורך בקנית בקבוקים וכלים חדשים.

ג. אין איסור של חמץ שעבר עליו הפסח בשאריות האבקה היבשה של מזון הפגים (כל עוד אין בה כמות גדולה של חמץ גמור שאז הוא לא מתבטל, ונאסר מדרבנן גם אחר הפסח). לעיון נוסף ראה ש"ך יו"ד קט,ג ובמקורות שהביא שם.

הוא הדין לתרופות אחרות שכמעט בכולן אין בהן חמץ גמור אלא חשש בלבד.

חשוב לדעת כי תוצרי קטניות כמו קורנפלור וכדומה, בכל מקרה אינם נאסרים אחר הפסח, שהרי מעיקר הדין אינם חמץ, והאשכנזים נוהגים בהם איסור בגלל מנהג הראשונים באשכנז מזמנו של ר' אלעזר בעל הרוקח.


הרב גבריאל טולדאנו שליט"א הוסיף תוספת חשובה לתשובה זו, שעיקרה הטיעון כי חמץ שנשאר בבית מטעמי פיקוח נפש בכל מקרה איננו נאסר אחר הפסח. תוספת הרב טולדנו:

יש כמה צדדים להקל בנידון:

א. יתכן שרכיבי החמץ הם בכמות מועטת שלא נותנת טעם וכל איסור בפסח הוא מדרבנן, ורבנון לא קנסו בחמץ שעבר עליו הפסח אא"כ עברו עליו בבל יראה מדאורייתא.

ב. השו"ע (סי' תמ סעיף ג) כתב "חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה ואפילו הניחו שוגג או אנוס" ויעוין בביאור הלכה שכתב שכ"ז דוקא אם לא בדק ולא ביטל, אבל אם ביטל ולא בדק מחמת אונס מותר. וגם לדעת האוסרים, כל זה דוקא בדבר שיש עליו חיוב בדיקה ונאנס ולא בדק אבל כאן אין עליו חיוב כלל משום שצריך את החמץ לשימושו.

ובנידו"ד נחשב שביטל (לא מעונין לזכות בחמץ) ולא בדק ולכן יש מקום להקל בחמץ שעבר עליו הפסח. וכן פסק הגרש"ז אויערבך (הובאו דבריו בנשמת אברהם או"ח סי' תנ, סעיף א).

דבר נוסף – לאחר גמר האכילה יש לזרוק את שאריות האוכל בשירותים, לשטוף היטב את הבקבוקים ולהצניע במקום מיוחד את כל כלי האכילה שמשמשים לפגים.

[print_link]

שאלות נוספות

הריון וצום

שלום וברכה, אני ב"ה בתחילתו של הריון ראשון. לא כל כך ברורות לי ההשלכות הרפואיות וההלכתיות של צום בהריון בכלל, ובפרט אצלי. שאלתי היא האם

קרא עוד »