נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נטילת תרופות בצום המצריכות ארוחה

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

23 באוקטובר 2018

הרב המשיב: הרב ד"ר מרדכי הלפרין

שאלה:

איך ניתן לבלוע כדור ביום כיפור, כאשר יש ליטול את התרופה בצרוף קצת אוכל?

תשובה:

ללא ידע מלא הכולל:

1. מהי המחלה בגינה נוטלים את התרופה?

2. מהי חומרתה?

3. מהי עמדת הרופא המטפל בשאלה זו?

לא נוכל להתייחס לשאלה.

[print_link]

שאלות נוספות