נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא ד

מרגלית, דוד. "נספח לדיון על קביעת רגע המוות והשתלת איברים בגליון ג' של אסיא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 42-43.
וישליצקי, ל, ואחרים. "הערות ותגובות-קוראים כותבים" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 40-41.
ישראלי, שאול. "בענין הפלה מלאכותית" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 38-39.
, "סיוע מעבדתי לאיבחון אדמת בהריון" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 37.
אשכנזי, ה. מ.. "הקריטריונים ל״מות המוח״" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 36.
פרידמן, נתן. "ניסויים מדעיים בבעלי חיים לאור ההלכה" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 34-35.
רקובר, נחום. "בדין עדות רופא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 33.
וולדנברג, אליעזר. "מי ומי מותר להתעסק ברפואה על פי ההלכה" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 32.
לוי, יעקב. "הצלת הולד במיתת אם" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 30-31.
יאקאבאוויטש, י.. "נתוחים פלסטיים לשם נוי" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 28-29.