נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא יא

, "מכתבים למערכת: שינוי מין באדנדרוגינוס" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 28.
, "קביעת רגע המות" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 27.
, "חיתון – במקרה של מחלה תורשתית מסוכנת" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 26.
, "הפיכה מלאכותית של זכר לנקבה" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 25.
, "דין וטרינר בשבת" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 34.
, "טומאת נידה בבדיקה גניקולוגית" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 23.
ארליך, דב. "בענין נתוח שלאחר המות" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 22.
, "בדין עדות רפואית" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 21.
, "מחלות נפשיות בדיני גיטין ואישות" חוברת אסיא יא, 20, עמ' .
, "שבועת אסף הרופא" חוברת אסיא יא, תשל"ה, עמ' 18-19.