נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא כא

, "מכתבים למערכת: ברית עם היפוספדיאס" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 34.
הלפרין, לוי. "דרכים לפתרון בעיית טומאת כהנים בבתי חולים" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 32-33.
קוטק, שמואל. "תאומים במקורות היהדות ובהיסטוריה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 26-31.
שטינברג, אברהם. "תאומים – היבטים רפואיים והלכתיים" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 19-25.
הלברשטאם, משה. "בענץ נוכחות הנעל בחדר לידה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 18.
שטיינברג, משה. "שביתת רופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 16-17.
, "סודיות רפואית – היבטים הלכתיים" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 12-15.
שטינברג, אברהם. "סודיות רפואית" חוברת אסיא כא, תשל"ח, עמ' 6-11.