נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא כג

הנקין, יהודה, ושמואל הכהן מונק. "מכתבים למערכת: נוכחות הבעל בשעת לידה; היסטוריה של בית החולים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 43-44.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת־נפש" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 40-42.
יוסף, עובדיה, ושלמה גורן. "טלפון בשבת לרופאים – שו"ת" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 37-39.
רוזן, ישראל. "על השימוש בטלפון בשבת לרופאים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 29-36.
דרורי, משה. "תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 17-28.
שטינברג, אברהם. "בעיה לדיון: "תינוק מבחנה"" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 11-16.
שטינברג, אברהם, ואחרים. "הזנת בשר וחלב דרך פיום הקיבה" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 5-10.