נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא כה-כו

הלוי ספירו, משה. "The Halakhic Status of "Hirhur Assur" In Psychotherapy" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 64.
, "The Biblical-Talmudic Secret for Choosing One’s Baby’s Sex" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 51-63.
שפירא, שמואל. "מכתבים למערכת: ברכת הגומל, מחלות נפש" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 42-43.
נבנצל, אביגדור. "מתן סמים משכרים לחולה מסוכן" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 39-41.
הרשלר, משה. "הכנת רפואות בשבת" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 33-38.
שטינברג, אברהם. "הגישה היהודית הכללית למניעת הריון" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 11-32.
שטיינברג, משה. "בדין שימוש באמצעים למניעת הריון" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 5-10.