נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא לא-לב

, "מקורות וציונים לפרשת ראובן מעיין ז״ל (זכות החולה חשוך המרפא להעזר בתרופות שטרם אושרו על ידי משרד הבריאות)" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 61.
רקובר, נחום. "המדור הביבליוגרפי" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 64-73.
הלפרין, מרדכי. "חישוב מינוני תרופות באמצעות מחשב כיס בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 62-63.
פאלק, פסח. "מד-חום חדש שמראה אותיות לפי חום הגוף (Fevertester) האם מותר למדוד בו בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 42-60.
הלפרין, מרדכי. "גלאי חום – מדחום המבוסס על גבישים נוזליים – סקירה הלכתית ומדעית" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 31-37.
שיף, יצחק. "התעמלות, עיסויים ופיזיוטרפיה בשבת" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 22-30.
הלפרין, מרדכי. ""כל היוצאין להציל חוזרין למקומן"?" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 12-21.
אידלמן, ארתור. "ההשלכות של התפתחויות חדשות ברפואה על ברית מילה" חוברת אסיא לא-לב, תשמ"ב, עמ' 5-11.