נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא לט

טל, מיכאל. "התקנים זמניים בחלל הפה לענין חציצה כטבילה [תוספת למאמר]" חוברת אסיא לט, תשד"מ, עמ' 40.
הנקין, יהודה. "מכתבים למערכת – עוד על נוכחות הבעל בשעת הלידה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 90-91.
כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים בהלכה – סקירה ביבליוגרפית" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 54-89.
שטינברג, אברהם. "הפתולוגיה בתלמוד וכנושאי כליו, פרק חמישי: הכבד" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 46-53.
גורן, שלמה. "שביתת הרופאים לאור ההלכה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 32-45.
נמט, אריה, ויצחק זילברשטיין. "שכר הרופא בהלכה – שו"ת" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 26-31.
אברהם, אברהם. "נסיונות רפואיים בבעלי חיים ובבני אדם" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 20-25.
הכהן אבינר, שלמה. "צלילות הדעת בימי הזקנה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 9-19.
פרל, אליעזר. "תסמונות נפשיות עקב הפרעה מוחית בגיל הזיקנה" חוברת אסיא לט, תשמ"ה, עמ' 5-8.