נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא מב-מג

בן מאיר, יהושע, ואביגדור נבנצל. "מכתבים למערכת – על הפלה מלאכותית" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 146-148.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער מאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו״ת ובכתבי־עת תורניים בשנת תשד״מ" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 120-145.
שטינברג, אברהם. "פרקים בפתולוגיה בתלמוד ובנושאי כליו – פרק שמיני: מערכת העיכול" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 105-119.
ישראלי, שאול. "בהיתר השתלת לב כיום – היסודות להחלטת הרבנות הראשית" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 95-104.
הלוי וואזנר, שמואל. "על השתלת לב (איסור)" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 92-94.
אברהם, אברהם. "קביעת זמן המוות – על הערות העורך להחלטת מועצת הרה״ר" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 82-83.
סומר, חיים. "השתלות לב בישראל – החלטת מועצת הרבנות הראשית; נספחי נוהל בית חולים, בדיקת ABR" חוברת אסיא מב-מג, עמ' 70-75.
גראוס, חיה. "השתלות כבד באנגליה" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 62-69.
טל-אור( (טרטנר), עלי. "מעלים אזנים בשבת – דוגמא לדיון הלכתי־אורטופדי בנושא פריקות" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 52-61.
הלפרין, מרדכי. "נסיעת רופא מחוץ לתחום לתורנות וממנה – שו"ת" חוברת אסיא מב-מג, תשמ"ז, עמ' 46-51.