נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא נא-נב

מאיר, דוד, ואחרים. "מכתבים למערכת – מוות מוחי; הוצאת וולד לאחר מות האם; צום מיניקות ומעוברות ביוה"כ; טלטול וניוול המת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 183-195.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו״ת ובכתבי-עת תורניים בשנת תשמ״ח" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 142-182.
שניאורסון, מנחם. "אין להתערב בענייני חכמת הרפואה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 131.
בר-אילן, נפתלי. "חולה שיצרו תוקפו — (תיקון השמטה)" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 129-131.
גוטל, נריה. "הפַּגּוּת בהלכה פרק ב' – שרשי הפסיקה ויסודותיה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 85-128.
ברוידא, חזקיהו. "חובת הרופא לחולה, בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 80-84.
קורצטג, משה. "בענין שמירת הזרע לקיום מצות פריה ורביה" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 75-79.
סושארד, צדוק. "הקפאת זרע לקיום מצוות ״פרו־ורבו״ – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 72-74.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח־עצם – הבטים הלכתיים" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 59-71.
זילברשטיין, יצחק. "ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 54-58.