נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא נה

קטן, חנה. "מכתבים למערכת: עיתוי הריון לאחר ניתוח קיסרי" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 91-92.
וינברגר, יעקב. "הזרעה מלאכותית: לקט ביבליוגרפי מתוך כ-1000 ספרי שאלות ותשובות (תשנ"ה)" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' .
לייזרזון, שמחה. "קביעת רגע המות על פי ההלכה" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 67-74.
, "אבילות על נפל שחי יותר משלושים יום" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 62-66.
הלפרין, מרדכי. "שלבי הלידה ביד החזקה לרמב״ם – עיונים הלכתיים ומבט רפואי" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 54-61.
זילברשטיין, יצחק, ומתתיהו וייסברג. "משאבים מוגבלים: שיקולים כספיים בהצלת חיי אדם – שו״ת" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 46-53.
אויערבאך, שלמה, ואחרים. "הזזת גוסס בחדר מיון – שו״ת" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 43-45.
אברהם, אברהם. "טיפולי פוריות והפרייה חוץ־גופית בשבת ויום טוב" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 42.
לוין, אייבי, וענת ספרן. "הפרייה חוץ־גופית – תשנ"ה (1995)" חוברת אסיא נה, תשנ"ה, עמ' 5-41.
, "תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות" חוברת אסיא נה, עמ' 90.