נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא נו

קסירר, שלמה, ואחרים. "מכתבים למערכת: נסיעת רופא לתורנות מחוץ לתחום שבת; מוות מוחי; שתיית נשים מיניקות ביום הכיפורים; עצם הלוז" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 118-126.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי-עת תורניים בשנת תש״נ" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 65-115.
הלפרין, מרדכי. "נסיעת רופא בשבת חזרה לביתו – עיקרי שיטות" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 64.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 49-63.
הלפרין, מרדכי, ואחרים. "דו״ח ועדת הבירור להגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני; מבוא" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 35-36.
רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 30-34.
לויט, ירוחם. "החיוב של אחות להתריע על קירוב מותו של גוסס : מצוות תוכחה או דין הרודף?" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 20-26.
הלפרין, מרדכי. "האם שהייה ליד חולה מאושפז דוחָה שבת?" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 5-9.
הראל, רותי. "עצם הלוז" חוברת אסיא נו, עמ' 125.
גוטל, נריה. "הפגות בהלכה – השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות" חוברת אסיא נו, עמ' 49-124.