נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא פט-צ

, "מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי עת תורניים בשנת תשס"ז" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 139-184.
רוזנפלד, יקותיאל, ואחרים. "מכתבים למערכת: נידה, השתלמות; בדיקות סקר; שינוי מין; אמצעי מניעה; 'הרגשה' ווגיניזמוס" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 185-209.
, "לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות – זיהוי גורם גנטי" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 137-138.
כץ, ישראל. "דין "מסיר המונע" – ממקורותיו של דין הגוסס ועד ימינו" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 127-136.
, "הרב יצחק הוטנר: עיסוק ברפואה – חיים כפולים או חיים מורחבים?" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 126.
שקאני, אשר. "האם אסיר נחשב כחולה שאין בו סכנה?" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 119-125.
, "דיכאון אחרי לידה – סימפטומים והיבטים הלכתיים" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 111-118.
, "ברכת 'דיין האמת' על הפלה" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 99-110.
, "דין כתם באשה הנוטלת גלולות" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 95-98.
בן-פורת, אליעזר. "טבעת נוּבַה (NuvaRing) לענין חציצה בטבילה ולענין בדיקות הפסק טהרה וז' נקיים; שו"ת – דימום בעת שימוש בטבעת נובה" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 85-93.