נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא קטו-קטז

דורי, אברהם. "עוד על הטפת דם ברית למי שנימול טרם זמנו לפי הגאונים ומנהג א"י" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 230.
הלפרין, מרדכי. "חוות הדעת ופסק הדין – מישורים מקבילים" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 229.
, "ניהול סיכוני קרינה אלקטרומגנטית" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 173-228.
, "הדרך הנכונה לקביעת יהדותה של תורמת ביצית – פס"ד רבני" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 159-172.
, "ספק פקוח נפש שאינו לפנינו – התירו סופן משום תחילתן בפקו"נ" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 152-158.
אלישיב, יוסף, ושמחה הכהן קוק. "שימוש בתאים עובריים למחקר במחלת פרקינסון – שו"ת" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 125-151.
שטינברג, אברהם, ומרדכי הלפרין. "החלטת ועדת כבוד המת על פתיחת קברי ילדי תימן" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 124.
, "פתיחת קברים והפקת ד.נ.א. לצורך זיהוי" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 117-123.
שטיינברג, אברהם. "פתיחת קברי ילדי תימן – שיקולים הלכתיים" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 111-116.
נמיר, סודי. "קיום ברית מילה בתינוק עם צהבת" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 63-110.