נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך חוברת אסיא צא-צב

פרימר, זאב, ואחרים. "מכתבים למערכת: הטית חץ; משחות בשבת; תרונמת מח עצם; כתם בנטילת גלולות; הרגשה; בדיקות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 196-220.
, "מעמדם של ילדים שנולדו בהפריה מלאכותית לעניין איסור ייחוד" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 122-146.
בן צבי, ירון. ""לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו" – דין ייחוד באימוץ ובהפריה מלאכותית" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 104-121.
, "השפעת נוכחות אדם קרוב ליד חולה שיב"ס על סיכויי החלמתו – נתונים רפואיים ומשמעותם להלכות שבת" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 81-103.
בן-פורת, אליעזר. "כריתת הרחם בהלכה" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 66-80.
, "אבחון עקרות הלכתית – מחקר המשך" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 53-65.
אברהם, מיכאל. "אמינותן הסטטיסטית של בדיקות לתופעות נדירות – כֶּשֶל היציגות בהלכה" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 52-37.
שטרנבוך, משה. "מהו זמן המיתה" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 35-36.
, "חוזר מינהל הרפואה- איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 33-34.
ויגודה, מיכאל. "הרהורים על "הולדה בעוולה" לאור מקורות המשפט העברי" חוברת אסיא צא-צב, תשע''ב, עמ' 20-32.