נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה)

פנקס, ורד. "בית נתן – בית של נתינה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 411-414.
קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.
אברהם, אברהם. "אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD) – המותר והאסור" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 406-407.
זיידמן, דניאל. "מניעת הולדה של נושאי גנים פגומים – ברירה טרום הריונית (PGD)" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 400-405.
אברהם, אברהם. "איפור קבוע" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 399.
טולדאנו, גבריאל, ומרדכי הלפרין. "איפור קבוע לאחר טיפולים כימותרפים – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 396-398.
רוט, אליזר, ונתן גשטטנר. "קעקוע למטרות רפואיות – שו"ת" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 392-395.
לוינגר, אוריאל. "חזרה לחיים – שיחזור רפואי: כתובת קעקע עם אינדיקציה רפואית" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 385-391.
לוי-להד, אפרת, ומורן גל. "מוטציות בגנים BRCA1 ו-BRCA2 גנטיקה של סרטן השד והשחלה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 360-370.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.