נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך JME 3,1

הלפרין, מרדכי. "Studying Medicine for a cohen" JME 3,1, עמ' 52.
הלפרין, מרדכי. "Acupuncture" JME 3,1, עמ' 52.
הלפרין, מרדכי. "The Laws of Saving Lives: the Teachings of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach" JME 3,1, עמ' 44-51.
שטיינברג, אברהם. "Medical Halachic Decisions of Rabbi Shlomo Zalman Auerbach" JME 3,1, עמ' 30-43.
, "The Obligation to Heal and Medical Malpractice: the Right and Obligation of the Physician to Heal" JME 3,1, עמ' 18-29.