נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך JME 3,2

שולמן, סוזן. "Smoking among Yeshiva Students" JME 3,2, עמ' 72-73.
אברמסון, ניל. "Quality of Life: Who Can Make the Judgment" JME 3,2, עמ' 72.
בן שלמה, אליעזר. "The Obligation to Save Life" JME 3,2, עמ' 65-71.
קירשנבאום, אהרן. "The Bystander’s Duty to Rescue in Jewish Law" JME 3,2, עמ' 52-64.
פינק, דוד. "Against Medical Advice" JME 3,2, עמ' 36-51.
פרגר, קנט. "For Everything a Blessing" JME 3,2, עמ' 34-35.