נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל המאמרים מתוך רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא

הלפרין, מרדכי. "סימן לט – רפואה והלכה בישראל: ציוני דרך" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 485-514.
הלפרין, מרדכי. "סימן לח – מדע ורפואה בתלמוד: שיטות גאונים ראשונים ואחרונים" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 469-482.
הלפרין, מרדכי. "סימן לז – חוקי אבולוציה ויהדות" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 459-467.
הלפרין, מרדכי. "סימן לו – האם יתכן "עיוורון צבעים חלקי" אצל רואי מראות דמים?" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 443-456.
הלפרין, מרדכי. "סימן לה – המיקום המדוייק של "בין השיניים" הכרת האנטומיה הגניטלית כמפתח להבנת חז"ל" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 425-441.
הלפרין, מרדכי. "סימן לד – על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם ברחם" בלשון הפוסקים" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 419-424.
הלפרין, מרדכי. "סימן לג – זיהוי חללי מלחמה וקביעת אבהות באמצעות דנ"א – DNA" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 405-418.
הלפרין, מרדכי. "סימן לב – קביעת אבהות באמצעות מערכת תיאום הרקמות המרכזית (MHC)" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 383-404.
הלפרין, מרדכי. "סימן לא – על הגמול: על בת פלוני לפלוני ועל יצירת הולד" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 377-382.
הלפרין, מרדכי. "סימן ל – פרוייקט גנום האדם: היבטים הלכתיים של מיפוי גנטי" רפואה, מציאות והלכה – וּלְשׁוֹן חֲכָמִים מַרְפֵּא, תשע''ב, עמ' 365-375.