תרופה Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: תרופה

ריישר, יעקב. "תרופה, שספק תרפא – ספק תחיש את המיתה" חוברת אסיא ג, 1971, עמ' 40.
אויערבאך, אברהם. "בדין שמוש בתרופות בשבת – תרופות מנע, חסונים והרגעה לאדם בריא בשבת" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 5-6.
, "International Responsa Project: Curosurf® ; Fetal reduction; Triage and treatment under limited resources" JME 6,2, 2008, עמ' 64-65.
שטינברג, אברהם. "השתנות הטבעים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ג’), תשס''ו, עמ' 185-240.
אלישיב, יוסף, ושמחה הכהן קוק. "שימוש בתאים עובריים למחקר במחלת פרקינסון – שו”ת" חוברת אסיא קטו-קטז, תש"פ, עמ' 125-151.
שמש, אברהם. "ה”סקנקור” כמקרה מבחן להתלבטותו של פוסק הלכה בכשרותה של תרופה לא מוכרת" ספר אסיא יד, תשע''ג, עמ' 347-353.
שמש, אברהם. "רקמות אדם כמקור לחומרי מרפא קדומים" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 77-92.
הורוביץ, ר"א. "תרופה לכמה ימים – דינה בשבת" ספר אסיא ט, עמ' 194.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן