אישות Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: אישות

, "מחלות נפשיות בדיני גיטין ואישות" חוברת אסיא יא, 20, עמ' .
שטינברג, אברהם. "השקפת היהדות על החיים המיניים" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 17-33.
הרשקוביץ, בת שבע, ואלחנן בראון. "תשמיש בהריון – חז״ל מול חכמי יוון לאור המחקר החדיש" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 83-91.
דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "הערות בעניין ביאה שלא כדרכה – למאמרו של הרב אריה כץ" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 187-188.
דביר, הראל. "האם יש פתרון למצבים בהם תשמיש אסור מחמת הסכנה?" חוברת אסיא צט-ק, תשע''ו, עמ' 109-120.
כ"ץ, אריה. "דעת הרמב"ם בביאה שלא כדרכה" חוברת אסיא צז-צח, תשע''ה, עמ' 141-149.
, "לידה מוקדמת בעקבות יחסי אישות – זיהוי גורם גנטי" חוברת אסיא פט-צ, תשע''א, עמ' 137-138.
הלפרין, מרדכי, ואליהו אלחרר. "אישות בזמן מלחמה – במלחמת לבנון השניה ובקסאמים בשדרות" חוברת אסיא פא-פב, תשס''ח, עמ' 49-53.
דביר, הראל, ואריה כ"ץ. "בעניין ביאה שלא כדרכה – הערות למאמר הרב אריה כ"ץ ותשובת הרב כ"ץ" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 411.
כ"ץ, אריה. "דעת הרמב"ם בביאה שלא כדרכה" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 402-410.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן