בחירת מין העובר Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: בחירת מין העובר

קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 408-410.
אברהם, אברהם. "אבחון גנטי טרום השרשתי (PGD) – המותר והאסור" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 406-407.
שטיינברג, אברהם. "עובר" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה'), תשס"ז, עמ' 857-956.
, "The Biblical-Talmudic Secret for Choosing One’s Baby’s Sex" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 51-63.
זילברשטיין, יצחק. "ברירת עוברים להשתלה למניעת ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד – שו״ת" חוברת אסיא נא-נב, תשנ"ב, עמ' 54-58.
, "ספרי סגולות כמקור הלכתי לסוגיית בחירת מין העובר" חוברת אסיא צג-צד, תשע''ד, עמ' 113-126.
רוזן, יצחק. "עוד על בחירת מין הילוד" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 320-321.
קטן, חנה, ומרדכי הלפרין. "בחירת מין הילוד – שו"ת" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 317-319.
, "נוהל לברירת מין הילוד באבחון גנטי תרום השרשתי – חוזר מנכ"ל" נוהל לברירת מין הילוד באבחון גנטי תרום השרשתי – חוזר מנכ"ל, עמ' .
שטינברג, אברהם. "בחירת מין העובר" ספר אסיא יג, תש''ע, עמ' 293-306.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן