גילוי מידע רפואי Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: גילוי מידע רפואי

קופיאצקי, ארי. "Down's Syndrome: Informing the Parents – Guidelines with a Jewish Perspective" JME 2,1, 1991, עמ' 11-16.
הלפרין, מרדכי. "דיווח אמת לחולה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 359.
רקובר, נחום. "בדין עדות רופא" חוברת אסיא ד, 1972, עמ' 33.
גליק, שמעון. "A Dying Patient's Perspective on Truth-Telling" JME BOOK III, 2011, עמ' 427-431.
הלפרין, מרדכי, ודוד פינק. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 275-286.
Blyth, Eric. "Donor Anonymity and Secrecy versus Openness Concerning the Genetic Origins of the Offspring: International Perspectives" JME BOOK III, 2011, עמ' 246-257.
זילברשטיין, יצחק. "היש חובה להתריע על חריגות בטיפול בחולה הטרמינלי?" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 502-503.
זילברשטיין, יצחק, וצפורה שני. "טיפול פסיכולוגי: פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 73-79.
הלפרין, מרדכי. "Donor Anonymity and The Right to Know – Ethics and Jewish Perspectives" JME 6,1, עמ' 4-10.
דורי, אברהם. "גילוי פגמים רפואיים בשידוכים" חוברת אסיא פז-פח, תש''ע, עמ' 43-64.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן