דם טבורי Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: דם טבורי

טרטנר, יעל. "דם טבורי והסכמה מדעת" חוברת אסיא פה-פו, תשס''ט, עמ' 31-45.
אלישיב, יוסף, ואחרים. "דם טבורי – נספחים: התוויות לאיסוף וחוו"ד רבניות" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 22-24.
הלפרין, מרדכי. "דם טבורי – בסיס לדיון הלכתי" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 20-21.
שלזינגר, מנחם. "השתלת דם טבורי" חוברת אסיא פג-פד, תשס''ט, עמ' 5-19.
טרטנר, יעל. "איסוף דם טבורי והסכמה מדעת" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 115-129.
, "שמירת דם טבורי – גילוי דעת הלכתי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 114.
, "נספחים דם טבורי: בדמייך חיי – התוויות לאיסוף דם טבורי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 112-113.
הלפרין, מרדכי. "דם טבורי – בסיס לדיון הלכתי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 110-111.
שלזינגר, מנחם. "השתלת דם טבורי" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 95-109.
בר אילן, יחיאל. "בדיקות סקר רפואיות לגילוי מוקדם בהלכה ובהשקפה" ספר אסיא טו, תשע''ו, עמ' 386-404.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן