הארכת חיים Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הארכת חיים

Kaye, Dovid. "End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care" JME 7,1, 2009, עמ' 31-40.
פרבשטיין, אברהם. "האם חייב אדם להאריך חיי יסורין? דעת החזון אי”ש" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס”ו), תשס"ו, עמ' 504.
, "הריגת אדם מתייסר" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 21.
וולדנברג, אליעזר. "בדין הפסקת מכשיר הנשמה" חוברת אסיא כ, תשל"ח, עמ' 17-21.
פרל, בצלאל. "בקשת המשפחה “לעשות הכל” – מבט מחודש" חוברת אסיא קיא-קיב, תשע"ט, עמ' 5-7.
נויברט, יהושע, ואחרים. "קיצוב זמן במכשירי הנשמה – שו”ת" חוברת אסיא פא-פב, תשס''ח, עמ' 99-104.
פרבשטיין, אברהם. "האם חייב אדם להאריך חיי יסורין? – דעת החזון אי”ש" ספר אסיא טז, תשע''ט, עמ' 257.
בר אילן, יחיאל, ואחרים. "טיפול בפגים שאינם בני קיימא או הצפויים לחיי יסורים" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 130-139.
צפרי, ראם. "שתי תוספות ל”מנחה לשלמה” – פסקי הגרש”ז אויערבאך בהלכות רפואה" ספר אסיא יב, תשס''ט, עמ' 40-43.
שטינברג, אברהם. "נוטה למות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ה’), תשס''ו, עמ' 92-446.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן