הגומל Archives - מכון שלזינגר
נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קטגוריה: הגומל

גורן, שלמה, ואליעזר וולדנברג. "דין ברכת הגומל למי שתרם איבר מגופו; הגדרת המוות בהלכה" חוברת אסיא טז, תשל"ז, עמ' 17.
הלוי ספירו, משה. "ברכת הגומל לאחר החלמה ממחלת־נפש" חוברת אסיא כג, תשל"ט, עמ' 40-42.
שפירא, שמואל. "מכתבים למערכת: ברכת הגומל, מחלות נפש" חוברת אסיא כה-כו, תש"מ, עמ' 42-43.
הנקין, יהודה. "ברכת הגומל על בן או בת שנתרפאו" חוברת אסיא מא, תשמ"ו, עמ' 41-50.
רוזן, יצחק. "מכתבים למערכת: עוד על הקמת שם מזרעו של מת; ראיית נגעים, פתיחת פה לשטן וברכת הגומל" חוברת אסיא קיא-קיב, 213-221, עמ' 213-221.
קופיאצקי, איתן. "ברכת הגומל: טיפול יהודי טקסי לאירועים טראומטיים" חוברת אסיא קט-קי, תשע"ח, עמ' 135-144.
, "ברכת הגומל לחולי סרטן" חוברת אסיא קז-קח, תשע"ז, עמ' 136-139.
הנקין, יהודה. "ברכת הגומל על בן ובת שנתרפאו" ספר אסיא ט, עמ' 73-82.
x
medethics
The Torah Medical Research Institute, founded in 1966, was named by Dr. Falk Schlesinger, the second CEO of Shaare Zedek Hospital
RSS
Follow by Email
דילוג לתוכן